FRISTRÅLE- OCH SLUNGBLÄSTRING

Vi jobbar på två olika sätt med blästring på en yta på cirka 300 kvm.

Fristråleblästring utförs med sand.
Fristråleblästring används på stora konstruktioner så som fordon, byggnads-konstruktioner och mindre material som bildelar, fälgar, grindar, element, trädgårdsmöbler med mera.

Slungblästring utförs med stålkulor.
Slungblästring används för all form av balk, rör och konstruktioner som får
plats i maskinen som har 4 stycken blästermotorer som blästrar materialet runt om. Via rullbanor genom maskinen kommer de ut blästrade där man sedan målar i önskat MY antal.

Blästermedlet är noga utvalt tillsammans med våra leverantörer Brogårdsand och Tebeco för att passa den typ av produktion vi har med blästring och svepning av såväl fordons- samt balkkonstruktioner. Garnet är ett avverkande eller grovt rengörande medel som används vid all typ av blästring, inklusive svepblästring.

Tack vare sin kornform och kemiska sammansättning arbetar HS snabbt och effektivt på alla material. Det lämpar sig bra även på rostfritt.

Medlet är en ren naturprodukt och består av mineralen almandite. Den är även fri
från metalliskt järn eller vattenlösliga beståndsdelar. Produkten Garnet är
fri från giftiga tungmetaller och silikos. Medlet är även återvinningsbart upp till
8 gånger.

Vi har byggt ut med en tälthall på 25*12 meter för att kunna säkerställa effektiviteten för vår nya slungblästermaskin. Vi kan således hantera balkar över 15 meter från blästring till målning under samma tak.

Halmstad Goodlack AB | Krontorpsvägen 15, 302 65 Halmstad | Tfn 035-409 91 
[email protected]